ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Friends club s. r. o. se sídlem Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00, IČ: 08096104, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 312928 (dále jen „Friends club“).

 

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN
Friends club nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný Friends club vezměte prosím na vědomí, že takový web je na Friends club nezávislý a že Friends club nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Friends club přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky, či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně atd. Friends club nenese žádnou odpovědnost, ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů Friends club se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

 

 

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
Friends club si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen uživatelé) svých webových stránek (dále jen webové stránky). Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Friends club hodlá analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami. Přijetím těchto zásad ochrany soukromí a bezpečnostní politiky Friends club informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Naším záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít rovnováhu mezi našimi obchodními zájmy a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.
Při použití kontaktního formuláře na webových stránkách nebo při registraci VIP štamgast karty nebo při jiné příležitosti můžete vyjádřit souhlas s tím, že Friends club bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na webových stránkách klubu Friends. Proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů.

 

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při použití kontaktního formuláře, či registraci VIP štamgast karty shromažďuje Friends club vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli.
Kromě toho vás můžeme požádat o vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při zadávání soutěží či reklamních akcí, které sponzorujeme, při odpovídání na ankety (jako je Friends Awards) a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete e-mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování vašich osobních údajů Friends club, snažíme se vás o tom informovat vložením odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné webové stránce a v případě, že tak stanoví zákon i vyžádáním si vašeho souhlasu ke shromažďování osobních údajů.
Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod.

 

 

ÚČEL POUŽITÍ
Friends club používá osobní údaje pro zdokonalení webových stránek, pro marketingové a propagační účely (např. informuje své uživatelé o akcích probíhajících v klubu Friends); analýzou uživatelských dat rovněž Friends club hodnotí využívání webových stránek.
Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné ankety, kterými vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají se zlepšovat v zákaznickém servise a zlepšovat prostředí klubu.
Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá Friends club, či jiná firma na základě smlouvy s Friends club.
Závěrem, Friends club zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a služeb, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

 

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách, či na webových stránkách klubu Friends, Friends club bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje třetím stranám. Friends club může rovněž na základě zákonem požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.
Friends club může rovněž zveřejnit, či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že to vyžadují právní předpisy.

 

 

BEZPEČNOST
Friends club shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů.

 

 

PRÁVA UŽIVATELE
Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat Friends club o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Friends club zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního mailu: info@friendsclub.cz.

 

 

ZMĚNA
Friends club si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách klubu Friends. Dnem zveřejnění aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů na webové stránce klubu Friends vstupuje v platnost takováto aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů.

 

 

DALŠÍ INFORMACE
Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás prosím na  info@friendsclub.cz.